Overgewicht

Is er sprake van overgewicht?

Overgewicht ontstaat als de inname van energie structureel hoger is dan het verbruik van deze energie. De overtollige energie wordt vervolgens opgeslagen als vet. De hoeveelheid vet wordt bepaald met behulp van het Body Mass Index (BMI). U kunt uw BMI- waarde als volgt berekenen, met het gewicht in kilogrammen en de lengte in meters:

BMI = Gewicht / (lengte x lengte)

Voor volwassenen geldt:

Beoordeling gewicht BMI
Ondergewicht < 18,5
Normaal gewicht 18,5 – 24,9
Overgewicht graad I 25,0 – 29,9
Obesitas (overgewicht graad II) 30 – 39,9
Morbide obesitas (overgewicht graad III) ≥ 40

Naast de hoeveelheid vet is ook de verdeling van het vet over het lichaam van belang. Bij vet bij de buik zijn de risico’s op diabetes en hart- en vaatziekten groter dan bij vet bij de heupen. Deze verdeling wordt bij volwassenen in beeld gebracht door de tailleomvang.

Naast de hoeveelheid vet in het lichaam, speelt de verdeling van het vet over het lichaam een belangrijke rol. Daarvoor is de tailleomvang een goede maat. Vooral het vet rondom de buik (appelvorm) geeft een risico op gezondheidsproblemen zoals diabetes en hart- & vaatziekten. Vet op de heupen en bovenbenen (peervorm) houdt een minder groot risico in.

Hieronder treft u de grenswaarden aan voor volwassenen (18 tot 60 jaar):

Mannen Vrouwen Advies
Tussen 79 en 94 cm Tussen 68 en 80 cm Probeer op gewicht te blijven (geen verhoogd risico)
Tussen 94 en 102 cm Tussen 80 en 88 cm Blijf op gewicht (nog geen verhoogd risico, maar de gevarenzonde komt in beeld)
102 cm of meer 88 cm of meer Probeer af te vallen (verhoogd risico)

Indien uw BMI en/of uw tailleomvang in de gevarenzone zit, raden wij u aan om verantwoord af te vallen.

Verantwoord afvallen

Er is een essentieel verschil tussen afvallen en verantwoord afvallen. Afvallen bestaat uit slechts een fase, namelijk de fase van gewichtsverlies. Verantwoord afvallen bestaat uit twee fasen: De fase van gewichtsverlies én de fase van gewichtsbehoud. De fase van gewichtsbehoud zorgt ervoor dat u niet terugvalt in uw oude eetgewoontes en opnieuw met overgewicht te maken krijgt.

Er zijn verschillende methoden om verantwoord af te vallen. Een van deze methoden is het veelbelovende koolhydraatbeperkte dieet. Het koolhydraatbeperkt dieet is gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijk inzichten. Bij het koolhydraten dieet gaat het niet om minder eten en minder vet eten, maar om de balans tussen eiwitten, vetten en koolhydraten. Eiwitten en vetten zorgen voor een verzadigd gevoel. Door voldoende eiwitten en vetten te eten, neemt uw behoefte aan suikers af. Hierdoor heeft u minder behoefte om tussendoor iets te eten en komt u vanzelf op het gewicht dat bij u past.

Het koolhydraatbeperkte dieet werkt echter niet bij iedereen. Denk hierbij aan een actieve leefstijl, nierproblemen, bepaalde medicijnen of vet dat buiten de buikstreek zit. Daarom werken de voedingsdeskundigen van voeding op maat altijd met een persoonlijk dieetadvies en  houden  wij houden rekening met uw gezondheid, persoonlijke voorkeuren en uw leefstijl.